Program warsztatów

1 dzień - 15 VII 2010 czwartek 
Zapoznanie się uczestników,  
Prezentacja projektu i dyskusja otwierająca warsztaty
z udziałem:
prof. Mieczysław Matejak (SGGW), Krzysztof Wieczorek (Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków), dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska) dr inż. arch. Natalia Przesmycka (Politechnika Lubelska) , Emil Majuk (Stowarzyszenie Panorama Kultur)
rekonesans i rozpoznanie terenu, spacer po Wojsławicach,
wieczorem ognisko powitalne
 
 
2 dzień - 16 VII piątek 
Praca w terenie - inwentaryzacja - praca w grupach
Prowadzenie zajęć:
dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska) dr inż. arch. Natalia Przesmycka (Politechnika Lubelska)
- pomiarowanie, inwentaryzacja wstępna obiektu 
rysunki, dokumentacja techniczna z fotografiami  + opisy

Wykłady:
prof. Mieczysław Matejak - Wilgotność w drewnie budowlanym
dr inż. arch. Radosław Barek  (Politechnika Poznańska) - Prezentacja doświadczeń. Wieś Łącko - zachowanie dziedzictwa kulturowego i odnowienie umiętności budowania z drewna i gliny  
 
3 dzień - 17 VII sobota 
objazd umożliwiający zapoznanie się z najciekawszymi przykładami zachowanej architektury drewnianej w regionie  
wieczorem: opracowywanie graficzne inwentaryzacji obiektu 
 
4 dzień - 18 VII niedziela 
Wykłady
prof. Bonawentura Maciej Pawlicki  - Architektura drewniana Lubelszczyzny
Krzysztof Wieczorek  - O konserwacji architektury drewnianej   
Grzegorz Miliszkiewicz  - Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny - ujęcie etnograficzne 
Prezentacje będą mieć formę wykładów otwartych dla wszystkich zainteresowanych.  
W tematyce wykładów poruszone zostaną:  techniki tradycyjne w ciesielstwie, podstawowe typy i formy architektury drewnianej,  ochrona , projektowanie w drewnianych obiektach zabytkowych, z uwzględnieniem technik tradycyjnych, oraz zastosowanie nowoczesnych materiałów do konserwacji i odtwarzania konstrukcji tradycyjnej,

5 dzień - 19. VII poniedziałek 
Wizyta w lesie i w tartaku
Warsztaty - zajęcia praktyczne pod kierunkiem Macieja Staińskiego z Wojsławic - doświadczonego cieśli i rzeźbiarza,  poznawanie tradycyjnych technik ciesielskich i architektonicznych w praktyce
 
6 dzień - 20. VII wtorek 
Prace projektowe -  (w grupach 3 osobowych), przygotowanie koncepcji konserwacji obiektu z uwzględnieniem metod tradycyjnych
i nowoczesnych 
wykonanie modelu 
 
Prowadzenie zajęć: dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska) dr inż. arch. Natalia Przesmycka (Politechnika Lubelska)

7 dzień
- 21. VII środa 
Prace projektowe 
 
Prowadzenie zajęć: dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska) dr inż. arch. Natalia Przesmycka (Politechnika Lubelska)

8 dzień - 22  VII czwartek 
Podsumowanie, dyskusja,  ewaluacja warsztatów 
prezentacja wyników warsztatów 
 
uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian i przesunięć w programie warsztatów

Projekty "Pejzaż kulturowy miasteczek Lubelszczyzny" i "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.