Zaproszenie

Stowarzyszenie Panorama Kultur

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
oraz
Katedra Architektury i Budownictwa  Politechniki Lubelskiej
zapraszają
na
letnie warsztaty architektury drewnianej, tradycyjnych technik budowlanych i konserwacji zabytków drewnianych

Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny

które odbędą się w dniach

15-22 lipca 2010 roku

w miejscowości Wojsławice
(powiat chełmski)

W trakcie warsztatów uczestnikom zostanie przekazana wiedza o dawnych technikach ciesielskich wykorzystywanych przy tradycyjnym budownictwie drewnianym Lubelszczyzny. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką architektury drewnianej regionu lubelskiego oraz wezmą udział w opracowaniu koncepcji renowacji  Domu Szewca Fawki (drewnianego domu podcieniowego, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia Panorama Kultur). Uczestnicy warsztatów udokumentują architekturę drewnianą Wojsławic, przygotują koncepcje renowacji domu w sposób najlepiej podkreślający jego walory zabytkowe i architektoniczne, a także dokonają wstępnych prac konserwatorskich.
W programie warsztatów będą zajęcia praktyczne, wykłady i prezentacje teoretyczne oraz objazd po miasteczkach wschodniej Lubelszczyzny.

Zajęcia będą prowadzić pracownicy Politechniki Lubelskiej i Muzeum Wsi Lubelskiej, specjaliści zajmujący się architekturą drewnianą z różnych miejsc w Polsce, a także mistrzowie technik tradycyjnych z okolic Wojsławic.

Rezultaty warsztatów zostaną zaprezentowane w multimedialnym, edukacyjnym serwisie internetowym dokumentującym i popularyzującym tradycyjną drewnianą architekturę miasteczek regionu lubelskiego. Projekt będzie opisywał całokształt architektury drewnianej miasteczek, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. domów podcieniowych.
W warsztatach weźmie udział 12 uczestników. Preferowani są studenci architektury, budownictwa, konserwacji zabytków, konserwatorstwa.
Warunkiem udziału w warsztatach jest przywiezienie laptopa z oprogramowaniem umozliwiającym wykonanie inwentaryzacji budowlanej, koncepcji architektonicznej i  końcowej planszy prezentacyjnej
Organizatorzy zapewniają obiady, nocleg w szkole (prosimy o przywiezienie spiworów i karimat) i materiały warsztatowe.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach powinny oprócz listu motywacyjnego zawierać maksymalnie trzy projekty dotychczas samodzielnie przygotowane przez zgłaszającego się na warsztaty (w formie plików jpg).
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

biuro@pk.org.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


do dnia 27 czerwca 2010

Patronat nad projektem objęło Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, oddział lubelski

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekty "Pejzaż kulturowy miasteczek Lubelszczyzny" i "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.