Dom Szewca Fawki

Oficjalna siedziba Stowarzyszenia Panorama Kultur mieści się w drewnianym domu podcieniowym przy rynku w Wojsławicach (woj.lubelskie).  Do 1942 roku mieszkał w nim żydowski szewc nazywany przez sąsiadów Fawka. Obecnie dom stoi pusty. Po renowacji Domu chcemy uruchomic w nim Dom Spotkań Panoramy Kultur pełniący funkcję wiejskiego laboratorium pamięci i ośrodka turystyki kulturowej. Jednym z głównych obszarów jego działalności będzie promocja dziedzictwa sztetl i współpracy polsko-ukraińsko-żydowskiej oraz wspieranie rozwoju lokalnego w oparciu o kulturę tradycyjną i dziedzictwo kulturowe

Ten charakterystyczny dla architektury regionu budynek powstał w latach 20. XX wieku i ma spore walory zabytkowe - został wybrany przez Muzeum Wsi Lubelskiej do projektu Miasteczko Prowincjonalne Europy Środkowej. Architektura drewniana miasteczek, zwłaszcza tzw. domy podcieniowe to jedno z najbardziej oryginalnych zjawisk w polskiej architekturze. Zabudowa podcieniowa i układ przestrzenny ukształtowany od średniowiecza istniał w  co najmniej 32 dawnych miasteczkach Lubelszczyzny. Jednak architektura drewniana miasteczek zanika w zastraszającym tempie. Do dziś jedynie w Wojsławicach i Łęcznej przetrwały zespoły przyrynkowych domów z podcieniami. Mając na uwadze ten stan, chcemy wykorzystać już ostatni moment na ratowanie tego wspólnego dziedzictwa i doprowadzić do remontu siedziby Stowarzyszenia w taki sposób, aby jego realizacja była modelowym przykładem pracy z zabytkiem architektury drewnianej i dostosowania go do wymogów współczesności.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY !

W dniach 11-17 lipca 2011 roku w Wojsławicach odbędą się   letnie warsztaty architektury wnętrz i tradycyjnej kultury materialnej wnętrz "Pejzaż kulturowy miasteczek Lubelszczyzny. Dom Szewca Fawki."
 

Celem warsztatów jest stworzenie koncepcji wyposażenia i aranżacji wnętrz Domu Szewca Fawki, przyszłego Domu Spotkań Stowarzyszenia Panorama Kultur.

W trakcie interdyscyplinarnych warsztatów uczestnicy wezmą udział w zajęciach praktycznych, poglądowych (Muzeum Wsi Lubelskiej) oraz wykładach ze specjalistami z różnych dziedzin: architektury wnętrz, etnografii i judaistyki. Dzięki temu zapoznają się z różnorodnością tradycyjnego krajobrazu kulturowego małych miasteczek ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Żydów polskich, zdobędą wiedzę o tradycyjnej architekturze drewnianej i kulturze materialnej miasteczek Lubelszczyzny oraz nauczą się jak wykorzystywać kontekst kultury tradycyjnej w projektowaniu nowoczesnych wnętrz.

Efektem będzie wypracowanie modelowej koncepcji wyposażenia i aranżacji wnętrz domu w sposób najlepiej podkreślający jego walory historyczne i adaptacji go do nowoczesnych zastosowań kulturalnych z podkreśleniem jego tradycyjnego charakteru.

Warunki uczestnictwa w warsztatach:
- ilość miejsc – 12;

- warsztaty adresowane są do studentów kierunków: architektura wnętrz, architektura, kulturoznawstwo, etnografia, judaistyka (w wyjątkowych przypadkach inne kierunki);

- przysłanie zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia 10 czerwca 2011 na adres:
biuro@pk.org.plzawierającego:

a) studenci kierunków humanistycznych: list motywacyjny tematycznie związany z profilem warsztatów

b) studenci architektury i projektowania: maksymalnie trzy projekty dotychczas samodzielnie przygotowane przez zgłaszającego (w formie plików jpg).
 
- udział w warsztatach jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają: wyżywienie, nocleg i materiały warsztatowe

- uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie warsztat pracy (laptop) 

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

zobacz program warsztatów >>

 


Czytaj też:
http://sztetl.blox.pl