Dom Spotkań Panoramy Kultur

Po renowacji Domu Szewca Fawki chcemy uruchomic w nim Dom Spotkań Panoramy Kultur pełniący funkcję wiejskiego laboratorium pamięci i ośrodka turystyki kulturowej. Jednym z głównych obszarów jego działalności będzie promocja dziedzictwa sztetl i współpracy polsko-ukraińsko-żydowskiej oraz wspieranie rozwoju lokalnego w oparciu o kulturę tradycyjną i dziedzictwo kulturowe.