Stowarzyszenie

Kastusiowy Pamiętnik - historie białoruskich studentów

Kastusiowy Pamiętnik zawiera dwanaście opowieści czternastu białoruskich studentów Programu im. Konstantego Kalinowskiego. Program  jest przeznaczony dla studentów relegowanych z uczelni białoruskich i osób, które z przyczyn politycznych nie mogą studiować na Białorusi.

OD AUTOREK:

Idea napisania tej książki została zwerbalizowana w lipcu 2006 r., w akademiku Babilon, gdzie podczas letnich kursów przygotowawczych mieszkali uczestnicy Programu im. Konstantego Kalinowskiego.

Ludmiłę poznałam w Mińsku, podczas mojego półrocznego pobytu na wolontariacie europejskim. 14 marca 2006 r. Ludę usunięto uniwersytetu, ja w nocy z 14 na 15 marca zostałam wyrzucona z Białorusi. Spotkałyśmy się w Warszawie. Niewątpliwie należało się czymś zająć.
Temat był na wyciągnięcie ręki.

Pracę na poważnie rozpoczęłyśmy w lutym 2007 r. Do lipca udało nam się porozmawiać z 76 kalinowcami. Bardzo im wszystkim dziękujemy za czas i cierpliwość nam poświęcone.
Od początku wiedziałyśmy, że będzie to po prostu opowieść o ludziach. O ich dzieciństwie, pasjach, życiowych wyborach, małych i większych sprawach. Nie udowadniamy tez, nie formułujemy praw. Chciałyśmy zostawić przestrzeń dla rozmyślań. Mamy nadzieję, że się to udało.

Książka zawiera dwanaście opowieści czternastu studentów. Niektórzy z nich urodzili się w Mińsku, większość w małych lub większych miastach wschodniej i zachodniej Białorusi. Starałyśmy się zobaczyć świat ich oczami, przedstawić ich punkt widzenia. Stąd taki, a nie inny tytuł całości.

Całości zbudowanej z niezależnych od siebie historii. Niekoniecznie trzeba się trzymać zasugerowanej przez nas kolejności.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki. Są to:
Aleś Ancipienka, Kastuś Antonowicz, Swietłana Barankouska, Iryna Barysiewicz, Paweł Batujeu, Malwina Chuda, Piotr Dudanowicz, Dianis Dziuba, Piotr Garncarek, Ludmiła Hraznowa, Anna Jakowska, Julia Janiuk, Aliaksandr Kartsel, Źmicier Kazłouski, Małgorzata Kędzierzawska, Kamil Kłysiński, Justyna Kostrzewska, Waleria Kustawa, Wolha Kuźmicz, Emil Majuk, Jan Malicki, Maks Nikifarowicz, Piotra Rudkouski, Siarżuk Szałas, Dianis Szeleh, Zina Suchawiercha, Alena Tałapiła, Raman Uścinau, Andrzej Węcławek, Marta Żakowska oraz wszyscy studenci Programu im. Konstantego Kalinowskiego, z którymi rozmawiałyśmy.

Katarzyna Kwiatkowska i Ludmiła Asipienka

pobierz całą książkę w pliku PDF (5,2 MB) >>

Pokaż ten tekst swoim znajomym na Facebooku