Stowarzyszenie

Tu i Teraz - Wielokulturowy Lublin dzisiaj

Cykl warsztatów dziennikarskich,  fotograficznych, webmasterskich i międzykultulturowych dla młodzieży (licealistów i studentów), w czasie których staraliśmy się poznawać, omawiać i opisywać różne przejawy współczesnego zróżnicowania kulturowego obecne w Lublinie.
Projekt był realizowany w okresie październik 2006 - lipiec 2007 przez Stowarzyszenie Panorama Kultur (www.pk.org.pl) we współpracy z Akademią Obywatelską (www.ao.lublin.pl), Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN" (www.tnn.pl) oraz British Council (www.britishcouncil.pl).

Warsztaty odbywały się w ramach cyklicznych spotkań Akademii Obywatelskiej (grupy młodych ludzi prowadzącej różnorodne działania społeczne i animatorskie w Lublinie i na Lubelszczyźnie, działającej przy lubelskim Ośrodku ?Brama Grodzka ? Teatr NN?).

Oprócz spotkań warsztatowych organizowaliśmy spotkania otwarte z gośćmi opowiadającymi o lubelskiej wielokulturowości ? spotkaliśmy się z izraelskim reżyserem teatralnym Avishayem Hadari, przewodniczącym lubelskiego oddziału Ligi Muzułmańskiej dr Tomaszem Stefaniukiem, dziennikarzem Polskiego Radia i specjalistą do spraw islamu dr Jerzym Rohozińskim, fotografikiem Andrzejem Polakowskim, animatorką działań kulturalnych w społeczności romskiej Agnieszką Caban, dziennikarzem Radia Lublin Marcinem Superczyńskim oraz studentami ukraińskimi i białoruskimi.

Artykuły powstałe w ramach warsztatów były publikowane w wydawanym przez Akademię Obywatelską miesięczniku ?Opornik? . Na zakończenie projektu ukazał się specjalny, wielokulturowy numer ?Opornika?.

W trakcie działań warsztatowych przygotowano też audycję radiową poświęconą inicjatywom kulturalnym realizowanym w Lublinie przez ukraińskich studentów.