Stowarzyszenie

Ekspedycje

2009
Od lipca 2009 Stowarzyszenie Panorama Kultur realizuje projekt pt: ?Spotkania na Polesiu ? archaiczne pieśni we współczesnym świecie. Aktywizacja środowisk lokalnych?, który jest kontynuacją zeszłorocznego projektu: ?Ukraina archaiczna. Pieśni i Ludzie?.
W sierpniu, przez 10 dni 15 uczestników projektu (9 z Polski i 6 z Ukrainy) przebywało na ukraińskim Polesiu Zachodnim, głównie we wsi Swarycewicze, a potem we wsi Komory.

Przez tydzień przygotowywaliśmy dwa koncerty ? w Swarycewiczach i obok, we wsi Zeleń. W Swarycewiczach, inaczej niż w wielu poleskich wsiach, gdzie muzyka tradycyjna odeszła w niepamięć, jest jeszcze dużo starszych osób, głównie kobiet, które pamiętają dawne, miejscowe pieśni i śpiewają je na co dzień, przy różnych, bardziej lub mniej światecznych okazjach. Mimo to, młodzież tych pieśni nie śpiewa - naturalny przekaz międzypokoleniowy nie funkcjonuje. Nasze występy razem ze śpiewaczkami ze Swarycewicz miały na celu przypomnienie mieszkańcom wsi o ich własnym bogactwie kulturowym, który my, osoby ?z zewnątrz? darzymy dużym szacunkiem oraz ożywienie zainteresowania młodszych pokoleń własną tradycją.

Przez tydzień nagrywaliśmy śpiewaczki, uczyliśmy się śpiewać ich pieśni. Kręciliśmy też film ? właśnie trwa praca nad nagranym materiałem. Sporo czasu spędziliśmy też na rozmowach z mieszkańcami wsi, na zbieraniu historii związanych życiem wsi i jej przeszłością ? tą wojenną i wcześniejszą, kiedy na tym terenie była Polska. Postaramy się jak najwięcej tych informacji zamieścić na płycie DVD, nad którą obecnie pracujemy.

Oba koncerty, i w Swarycewiczach i w Zeleni wykonaliśmy wspólnie z paniami ze Swarycewicz. Oba przyciągnęły liczną publiczność i stanowiły znaczące wydarzenie w życiu wsi. Otrzymaliśmy duże wsparcie ze strony ?hołowy seła?, czyli pana sołtysa, który był bardzo zbudowany naszymi działaniami.

Zobacz galerię fotografii z ekspedycji >>

2008

Od 22 do 30 sierpnia 2008 r., 11 osób z Warszawy, Lublina i Równego przebywało na ukraińskim Polesiu Zachodnim, pod granicą z Białorusią - najpierw we wsi Perebrody, potem we wsi Stari Koni. Uczyliśmy się od miejscowych śpiewaków pieśni z ich lokalnego repertuaru.

Te swoiste warsztaty służyły nawiązaniu lepszego kontaktu z wiejskimi artystami, pogłębieniu naszej wiedzy o miejscowych pieśniach i technikach śpiewu, a przede wszystkim - były przygotowaniem do dwóch wspólnych koncertów.

Muzyka tradycyjna jest dziś w swym naturalnym, wiejskim środowisku zdegradowana, odrzucona - została wyparta przez muzykę z radia i telewizji. Wiejscy śpiewacy, kiedyś cenieni za swój kunszt, dzisiaj żyją w zapomnieniu, nikt się nimi nie interesuje.

A jest to już ostatnie pokolenie wykonawców, które zna miejscowe pieśni. Przez nasze działania chcemy mieszkańcom wsi przypomnieć o tych artystach, przywołać ich prestiż, a jednocześnie pokazać atrakcyjność muzyki tradycyjnej - własnego dziedzictwa i elementu tożsamości kulturowej.

Na koncerty, najpierw w jednej potem w drugiej wsi zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców. Wystąpiliśmy na scenie razem z miejscowymi śpiewakami, śpiewaliśmy z nimi ich pieśni. Oni sami, chociaż zdarzało się im już występować z koncertami (m. in. występowali w Polsce), mieli ogromną tremę przed występem dla publiczności ze swojej własnej wsi. Zadowolenie jakie wyrażali po koncercie, a także entuzjastyczne komentarze mieszkańców obu wsi - w różnym wieku, przekonywały nas do sensowności naszego przedsięwzięcia.

Z materiałów audio i video nagranych podczas ekspedycji, wzbogaconych innymi dostępnymi nam nagraniami powstaje właśnie płyta DVD z 30 minutowym filmem, pieśniami i fotografiami z Polesia.

Relacja telewizji ukraińskiej z realizowanego przez Stowarzyszenie Panorama Kultur projektu "Ukraina Archaiczna i Współczesna - Pieśni i Ludzie"

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video