Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny - teksty

Powstałe teksty są wynikiem doświadczeń dwóch lat prac projektowych Stowarzyszenia Panorama Kultur skupiających się wokół renowacji Domu Szewca Fawki. Informacje pozyskane podczas warsztatów w latach 2010 i 2011, wzbogacone o wyniki kwerend muzealnych i bibliotecznych stanowią fundament pod stale poszerzaną bazę danych dotyczącą szeroko rozumianego pejzażu kulturowego. Pejzaż ten budują zarówno zachowane dobra materialne, obiekty tradycyjnej architektury i produkty lokanego rzemiosła (w głównej mierze przedmiot warsztatów "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" z 2010 roku), jak i sfera wykraczająca poza wrażenia sensualne - kulturowe dziedzictwo regionu zawarte we wspomnieniach mieszkańców.

 

 

Projekty "Pejzaż kulturowy miasteczek Lubelszczyzny" i "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.