Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny - warsztaty 2010

Główną częścią projektu "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" były warsztaty tradycyjnego ciesielstwa i konserwacji tradycyjnej architektury drewnianej, które  odbyły się w Wojsławicach  w dniach  15-21 lipca 2010. 

Głównym miejscem warsztatów był Dom Szewca Fawki -  charakterystyczny dla architektury regionu drewniany dom podcieniowy z lat 20. XX wieku.
Uczestnicy poznawali tradycyjne techniki ciesielskie pod okiem mistrzów z okolic Wojsławic (Maciej Staiński, Zbigniew Lachowski, Jan Malarz) oraz ekspertów z Politechniki Lubelskiej (Bartłomiej Kwiatkowski, Natalia Przesmycka),  Muzeum Wsi Lubelskiej (Grzegorz Miliszkiewicz) oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (Krzysztof Wieczorek). W programie warsztatów były zajęcia praktyczne, wykłady i prezentacje teoretyczne oraz objazd po miasteczkach wschodniej Lubelszczyzny.
Uczestnicy warsztatów poznali i udokumentowali architekturę drewnianą Wojsławic, przygotowali koncepcje renowacji domu w sposób podkreślający jego walory zabytkowe i architektoniczne. Dokonali także drobnych wstępnych prac konserwatorskich. Koncepcja wypracowana przez studentów podczas warsztatów jest obecnie przetwarzana na kompletny architektoniczny projekt renowacji. Efektem warsztatów jest też decyzja o organizacji kolejnych – tym razem poświęconych pejzażowi kulturowem miasteczek Lubelszczyzny i wnętrzom małomiasteczkowych domów.

Projekty "Pejzaż kulturowy miasteczek Lubelszczyzny" i "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.