Pejzaż kulturowy miasteczek Lubelszczyzny. Dom Szewca Fawki. Letnie warsztaty architektury wnętrz i tradycyjnej kultury materialnej wnętrz miasteczek Lubelszczyzny

Główną częścią projektu "Pejzaż kulturowy miasteczek Lubelszczyzny" były warsztaty architektury wnętrz i tradycyjnej kultury materialnej wnętrz miasteczek Lubelszczyzny, które odbyły się w Wojsławicach w dniach 11-17 lipca 2011 r.

Podczas interdyscyplinarnych warsztatów uczestnicy opracowali koncepcję aranżacji wnętrz Domu Szewca Fawki, charakterystycznego dla architektury regionu drewnianego domu podcieniowego z lat 20 XX wieku. Straraniem prowadzących zajęcia Marty Urbanek (projektant, architekt wnętrz) i Grzegorza Miliszkiewicza (etnograf, pracownik Muzeum Wsi Lubeskiej) oraz dwunastoosobowego zespołu projektowego powstała koncepcja osadzona w historii miejsca, oparta na wiedzy etnograficznej przy czym nowoczesna i funkcjonalna, odpowiadająca potrzebom mającego powstać Domu Spotkań Panoramy Kultur.

W ramach warsztatów odbyły się zajęcia praktyczne oraz wykłady i prezentacje teoretyczne dotyczące szeroko rozumianego kontekstu kulturowego. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia ekspozycji „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej” w Muzeum Wsi Lubelskiej, a co szczególnie ważne sposobów aranżacji wnętrz charakterystycznych dla małomiasteczkowej ludności żydowskiej. Przeprowadzono również wywiady z najstarszymi mieszkańcami Wojsławic.

Na bazie rozmów z uczestnikami i prowadzącymi letnie warsztaty "Pejzaż kulturowy miasteczek Lubelszczyzny" powstał reportaż Moniki Malec "Dom Szewca" prezentowany na Warsztatach Reportażu Radiowego w Tykocinie organizowanych przez Polskie Radio Białystok oraz wyemitowany na antenie Polskiego Radia Lublin 3.03.2012.

Współpraca specjalistów różnych dziedzin (m. in. projektantów, architektów, etnografów, kulturoznawców, historyków sztuki)  zaowocowała spójnym, wyrastającym z kulturowego kontekstu, użytecznym projektem przebudowy i wyposażenia Domu Szewca Fawki.

 

 

Projekty "Pejzaż kulturowy miasteczek Lubelszczyzny" i "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.