Edycja III

Uczestnicy:

Jagieła Aneta, Świdnik I LO
Jaśkowska Dorota, Świdnik I LO
Mazur Izabela, Kraśnik Zespół Szkół nr 3
Mazur Małgorzata, Kraśnik Zespół Szkół nr 3
Bialek Maciej, Lublin VIII LO
Bogusz Izabela, Lublin VIII LO
Wojtowicz Irena, Józefów Liceum Ogólnokształcące
Koźlewicz Katarzyna, Józefów Liceum Ogólnokształcące
Felke Joanna,Kalinówka Zespół Szkół
Guellard Małgorzata, Kalinówka Zespół Szkół
Bielak Urszula, Kalinówka Zespół Szkół
Matuszewska Dorota, Kalinówka Zespół Szkół
Bieniek Alicja, Kalinówka Zespół Szkół
Sewruk Agnieszka, Trawniki Zespół Szkół
Sewruk Piotr, Trawniki Zespół Szkół
Michalak Katarzyna, Trawniki Zespół Szkół

Program:

Dzień 1: 3 czerwca 2011
Miejsce: Józefów/ synagoga

do g. 19:00 Dojazd uczestników do Józefowa

19:00 – 19:30 Kolacja

19:30 – 20:00 Powitanie uczestników i omówienie programu

20:00 Wieczór filmowy
- „Shtetl Passover” , film dokumentalny ( 30 min) podróż w rzeczywistość
przedwojennego sztetla
- „Lemel i Cypa”, (25 min) - film powstał w 2007 r. w ramach projektu
realizowanego przez uczniów gimnazjum w Ulanowie przy wsparciu Akademii
Obywatelskiej z Lublina. Przez pół roku uczniowie poprzez zabawę odkrywali
zapomnianą historię swojego miasteczka, historię sąsiadów - Polaków i Żydów. ,
na podstawie opowiadania I. B. Singera

Dzień 2: 4 czerwca 2011
Miejsce: Józefów/ szkoła

8:00 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 10:30 Warsztat edukacyjny „Święta żydowskie” - Anna Janina Kloza
(nauczyciel i trener, Białystok)

10:30 – 11:30 wyjazd do Bełżca

11:30 – 13:00 Zwiedzanie Muzeum w Bełżcu

13:00 – 15:00 obiad (w drodze powrotnej do Józefowa)

15:00 – 16:30 Spacer po Józefowie: miejsce Zagłady Żydów, kirkut

15:30: - 16:30 Warsztat edukacyjny „Cmentarz żydowski” (w ramach wizyty na kirkucie)
- Milena Migut, Dominika Majuk (OBGTNN)

16:30 – 17:00 Prezentacja wirtualnej makiety Józefowa

17:00 – 17:30 Prezentacja działań uczestników (na podstawie przesłanych ankiet)

17:30 – 19:00 Panel dyskusyjny: „Jak uczyć o dziedzictwie żydowskim i Holokauście?”
Uczestnicy: Anna Janina Kloza (Białystok), Zbigniew Wieczorek (Radom),
Małgorzata Rusiłowicz (Białostoczek)

19:00 kolacja / ognisko

Dzień 2: 5 kwietnia 2011
Miejsce: Zamość/ Centrum synagoga

8:00 – 8:30 śniadanie

8:30 – 9:30 przejazd do Zamościa

9:30 – 11:00 Warsztat edukacyjny w formie gry miejskiej „Czytanie miasta –
Zamość” - Milena Migut, Dominika Majuk (OBGTNN)

11:00 – 11:30 Zwiedzanie synagogi w Zamościu

11:30 – 12:00 przerwa/kawa

12:00 – 13:30 Wykład “Sztetl w literaturze” - Prof. Monika Adamczyk-Garbowska
(Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Lublin)

13:30 – 14:30 obiad

14:30 – 16:00 Wykład „Postawy Polaków w czasie Zagłady” - dr Jacek Leociak
(Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, Warszawa)

16:00 – 17:00 Podsumowanie cyklu szkoleń “Śladami Żydów na Lubelszczyźnie"
2010/2011 - zakończenie seminarium

Kontakt:
Dominika Majuk: dominika@tnn.lublin.pl; tel.: 81 534 61 10

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Panorama Kultur
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Muzeum Historii Żydów Polskich
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny

Partnerzy:
Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS
Liceum Ogólnokształcące w Józefowie
Centrum Synagoga – Zamość

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Projekt "Śladami Żydów na Lubelszczyźnie" 

dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego
Fundu
sz Inicjatyw Obywatelskich