Edycja II

“Śladami Żydów na Lubelszczyźnie”
Szkolenie dla nauczycieli i animatorów
2-3 kwietnia 2011, Lublin/Włodawa

Uczestnicy:
Łyp Ewa     Zamość    Zespół Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu
Wojtowicz  Irena     Józefów    Liceum Ogólnokształcące w Józefowie
Staszek Renata    Niemce    Zespół Szkół w Niemcach
Kożuszek Ewa     Lublin    Gimnazjum nr 3
Chmielewski  Jakub    Lublin    Studia Pamięci
Frygier-Śliwa  Honorata    Lublin    Gimnazjum nr 19
Szczepańska  Elżbieta    Lublin    Gimnazjum nr 19
Bielecka  Anna     Biała Podlaska    Bursa Szkolna
Zubala  Elżbieta     Lublin    Gimnazjum nr 18
Adamczyk  Anna     Świdnik    I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
Daniluk  Stanisława     Biała Podlaska    Bursa Szkolna
Bzdyra  Anna     Tyszowce    Zespół Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
Horbowiec Jolanta     Biała Podlaska    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza
Wawryniuk  Agnieszka     Biała Podlaska    Bursa Szkolna
Szłapa Krystyna     Niemce    Zespół Szkół w Niemcach
Rudnicki  Tomasz    Świdnik   
Sawczuk Ewelina    Tyszowce    Zespół Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
Dekiel Izabela     Kraśnik    I LO im. Tadeusza Kościuszki
Grodecka Ewa     Lublin    Gimnazjum Nr 19
Deres Diana    studentka KUL   
Malinowska Alina    Zamość     Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
Sewruk Agnieszka    Trawniki    Zespół Szkół w Trawnikach
Sewruk Piotr    Trawniki    Zespół Szkół w Trawnikach
Sidor Agnieszka     Trawniki    Zespół Szkół w Trawnikach
Koźlewicz Katarzyna     Józefów    Liceum Ogólnokształcące w Józefowie

PROGRAM
Dzień 1: 2 kwietnia 2011
Miejsce: Lublin, Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”, ul.Grodzka 21
8.45 - 9:00 powitanie uczestników i omówienie programu /kawa
9:00 - 10:00 “Portret Miejsca” - zwiedzanie wystawy o dzielnicy żydowskiej w Lublinie /
Joanna Zętar
10:00 - 10:30 prezentacja Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” / Joanna Zętar
10:30 - 12:00 “Sztetl dzisiaj” - warsztat z dr Ewą Grochowską
12:00 -13:00 “Żydzi na Lubelszczyźnie” - spotkanie z dr Adamem Kopciowskim
(Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS)
13:00 -14:00 obiad / restauracja Hades - Szeroka
14:00 – 14:30 Przejazd do Muzeum Wsi Lubelskiej
14:30 - 16:00 ”Poznaj i uszanuj codzienność innych” - warsztat edukacyjny Muzeum Wsi
Lubelskiej / Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra
16:00 -16:30 Powrót do Ośrodka / kawa
16:30 - 17:30 “Wirtualny Sztetl” - prezentacja portalu i Muzeum Historii Żydów Polskich /
Marcin Dziurdzik
17:30 – 19:00 „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - Trudna Pamięć” - warsztat edukacyjny /
Dominika Majuk, Milena Migut
19:00 – 19:30 kolacja
19:30 – 20:30 “Sztukmistrz z Lublina” - spektakl Teatru NN / występuje Witold Dąbrowski,
reżyseria Tomasz Pietrasiewicz, po spektaklu spotkanie z aktorem
Zakwaterowanie dla uczestników seminarium (po wcześniejszym zgłoszeniu)
Dzień 2: 3 kwietnia 2011
Miejsce: Włodawa/Lublin
8:00 - 8:30 śniadanie (dla osób zakwaterowanych w ramach seminarium)
8:30 wyjazd do Włodawy / Plac Zamkowy
10:00 - 11:30 Zwiedzanie Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego (d. synagoga)
11:30 – 13:00 “Podróż do sztetl z I. B. Singerem” - warsztat edukacyjny / Dominika Majuk,
Milena Migut
13:00 – 14:00 obiad
14:00 – 15:00 Spacer po Włodawie / Joanna Zętar
15:00 – 16:30 Powrót do Lublina
16:30 – 17:00 ewaluacja i zakończenie szkolenia – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Kontakt:
Milena Migut: milena.migut@tnn.lublin.pl
Dominika Majuk: dominika@tnn.lublin.pl
tel: 81 532 58 67

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Panorama Kultur
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Muzeum Historii Żydów Polskich
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny

Partnerzy:
Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS
Muzeum Wsi Lubelskiej

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Projekt "Śladami Żydów na Lubelszczyźnie" 

dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego
Fundu
sz Inicjatyw Obywatelskich