Edycja I


27-28 listopada 2010,  Lublin/Chełm

Uczestnicy:
Trześniowska Jolanta    Lublin    IX LO
Tkaczyk Agnieszka     Lublin    Gimnzajum 3
Bialek Maciej    Lublin    VIII LO
Bogusz Izabela     Lublin    VIII LO
Wiącek Piotr    Baranów    Gimnazjum
Mazur Izabela    Kraśnik    Zespół Szkół nr 3
 Mazur Agata    Kraśnik    Zespół Szkół nr 3
Mazur Małgorzata     Kraśnik    Zespół Szkół nr 3
Oliwiak Jolanta    Chełm    Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 1
Kosiniec Anna    Chełm    Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 1
Smoraczewska Jadwiga    Strzyżew    Gimnazjum
Och Robert     Puławy    Publiczne Gimnazjum nr 1
Zarzeczna Joanna    Kalinówka    Zespół Szkół
Felke Joanna    Kalinówka    Zespół Szkół
Szydłowska Agnieszka     Kalinówka    Zespół Szkół
Kusak Anna    Kalinówka    Zespół Szkół
Jakóbczak Renata    Kalinówka    Zespół Szkół
Matuszewska Dorota    Kalinówka    Zespół Szkół
Piórkowska Grażyna    Kalinówka    Zespół Szkół
Guellard Małgorzata     Kalinówka    Zespół Szkół
Bielak Urszula    Kalinówka    Zespół Szkół
Greniuk Waldemar    Grabowiec    Zespół Szkół
Jaśkowska Dorota    Świdnik    I LO
Kasperek Tomasz    Świdnik    I LO
Jagieła Aneta    Świdnik    I LO
Laskowski Maciej     Lublin    Politechnika
Majder Alicja     Zamość    III Liceum Ogólnokształcące im. C.K Norwida w Zamościu
Typek Barbara    Michalów    Zespół Szkół w Michalowie

Program

Dzień 1: 27 listopada 2010

Miejsce:  Lublin, Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”, ul.Grodzka 21

9:00 - 9:30 - powitanie uczestników i przedstawienie programu
9:30 - 10:30 - “Portret Miejsca” - zwiedzanie wystawy o dzielnicy żydowskiej w Lublinie / Joanna Zętar
10:30 - 11:00 - prezentacja Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” / Joanna Zętar
11:00 - 12:30 - “Śladami Żydów na Lubelszczyźnie” - spotkanie z dr hab. Andrzejem Trzcińskim i dr Adamem Kopciowskim (Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS)
12:30 - 13:00 - przerwa/ kawa
13:00 - 14:00 - ”Poznaj i uszanuj codzienność innych” - prezentacja działań edukacyjnych Muzeum Wsi Lubelskiej / Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra
14:00 - 15:00 - obiad
15:00 - 16:30 - “Podróż do sztetl z I. B. Singerem” - warsztat edukacyjny / Dominika Majuk, Milena Migut
16:30 - 16:45 - przerwa/ kawa
16:45 - 18:15 - “Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - Trudna Pamięć” - warsztat edukacyjny / Dominika Majuk, Milena Migut
18:15 - 18:30 - kawa/herbata
18:30 - 19:30-  “Sztukmistrz z Lublina” - spektakl Teatru NN / występuje Witold Dąbrowski, reżyseria Tomasz Pietrasiewicz
19:30 - 20:00 - “Teatralny i edukacyjny potencjał opowiadania historii” - spotkanie z Witoldem Dąbrowskim
20:00 - kolacja

Dzień 2: 28 listopada 2010
Miejsce: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, ul. Waśniewskiego 17

8:00- 8:30 - śniadanie
8:30 - 9:30 - wyjazd do Chełma
9:30 - 10:00 - prezentacja Muzeum Historii Żydów Polskich i portalu “Wirtualny Sztetl”
10:00 - 11:30 - “Edukacyjne możliwości portalu Wirtualny Sztetl” - warsztat multimedialny
11:30 - 12:00 - "Mędrcy z Chełma" - prezentacja projektu szkolnego
12:15 - 13:30 - “Chełmscy Żydzi” - zwiedzanie wystawy w Muzeum Ziemi Chełmskiej (ul. Lubelska 55) / Zbigniew Lubaszewski
13:30 - 14:30 - obiad
14:30 - 15:30 -  “Tworzymy multimedialną opowieść  - fotocast” - warsztat multimedialny z wykorzystaniem materiałów z portalu “Pamięć Miejsca” / Emil Majuk
16:00 - 17:00 - powrót do Lublina
17:00 - 19:00 - ewaluacja i zakończenie szkolenia

 
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Panorama Kultur (www.pk.org.pl)
Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” (www.tnn.pl)
Muzeum Historii Żydów Polskich (www.jewishmuseum.org.pl)

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z aktywnymi metodami pracy z uczniem przybliżającymi historię i kulturę polskich Żydów, poznają funkcje i możliwości edukacyjne portali internetowych “Wirtualny Sztetl” (www.sztetl.org.pl) i “Pamięć Miejsca” (www.pamiecmiejsca.tnn.pl), a także nauczą się jak tworzyć i wykorzystywać materiały multimedialne w działaniach edukacyjnych związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym.

Szkolenie jest częścią cyklu działań edukacyjno-dokumentacyjnych pt. “Śladami Żydów na Lubelszczyźnie”, w ramach którego odbędą się:
-  3 szkolenia dla nauczycieli (listopad 2010, marzec 2011, maj 2011),
- prezentacje i warsztaty w szkołach
- opracowanie i publikacja przewodnika po żydowskim dziedzictwie kulturowym regionu.

Liczymy na to, że uczestniczący w szkoleniach nauczyciele staną się aktywnymi współtwórcami  i przedstawicielami projektu “Śladami Żydów na Lubelszczyźnie” w swoich lokalnych środowiskach.

Organizatorzy zapewniają:
- zwrot kosztów dojazdu,
- wyżywienie,
- nocleg (LSCDN Lublin, ul. Dominikańska 5)

Rekrutacja:
Prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych
do 20 listopada 2010
na adres e-mail
milena.migut@tnn.lublin.pl
lub faks 81 5346110

Kontakt:
Milena Migut: milena.migut@tnn.lublin.pl tel. 503 351 531

Partnerzy:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie
Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS
Muzeum Wsi Lubelskiej

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Projekt "Śladami Żydów na Lubelszczyźnie" 

dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego
Fundu
sz Inicjatyw Obywatelskich