Stowarzyszenie

Warsztaty wokalne i przygotowanie spektaklu

W Instytucie Jerzego Gotowskiego, we Wrocławiu, odbyły się tygodniowe warsztaty. Prowadzącą była Olga Jemialiańczyk z Połocka- pedagog, antropolog, wokalistka w zespole muzyki tradycyjnej Guda.
Przeznaczone dla kobiet warsztaty obejmowały pracę nad pieśniami z Polesia białoruskiego, z okolic Pińska i Stolina, głównie nad pieśniami obrzędowymi, wykonywanymi tradycyjną techniką śpiewu.