Stowarzyszenie

Spektakl ?Przekroczyć granice. Pieśni z Polesia ? Białoruś?

Z tygodniowej pracy pod kierunkiem Olgi Jemialiańczyk i pod opieką reżyserską Przemysława Wasilkowskiego wyłonił się 30 minutowy spektakl, w całości oparty na pieśniach, wzbogacony projekcjami multimedialnymi. Jest on próbą znalezienia formuły na pracę z tradycyjnymi pieśniami na scenie. Jest szukaniem równowagi między ich brzmieniem – treścią - i formą w jaką możemy je ubrać, nie narzucając im niczego spoza świata, w którym powstały. 
Wszystkie pieśni, które zostały użyte w spektaklu, i nad którymi pracowano podczas warsztatów, pochodziły z materiałów nagranych i opracowanych przez uczestników wyjazdu. Prezentacja audiowizualna, która towarzyszyła spektaklowi, zrealizowana była również z wykorzystaniem nagrań i zdjęć z wyjazdu.