Stowarzyszenie

Film "Olmany"

 
Polska w dokumencie – Olmany

Dokument Jagny Knittel „Olmany” jest hołdem reżyserki złożonym nienaruszonej niczym naturze oraz przemijającej kulturze ludowej z obszarów Polesia. Emisja dziś o godz. 08:40 i 17:15. http://bit.ly/1ILzTDD

Posted by TVP Kultura on 18 maja 2015

 

     

Szerokie, doskonałe drogi. Kołchozy – bezkresne pola, niekończące się obory, wszechobecne wielkie maszyny rolnicze. Wszędzie dbałość i porządek. Tuż obok – największy w Europie obszar bagien. Żadne wysiłki ZSRR nie dały im rady – planowane melioracje czy budowa autostrady spełzły na niczym. „Bołota” są łaskawe – można na nich zbierać żurawinę i nieźle zarobić, ale też budzą respekt – są niebezpieczne. I niezmienne od wieków. Archaiczny świat, jaki one pamiętają, żyje jeszcze w tamtejszych ludziach. Zachował się w pieśniach, w opowieściach, w sposobie myślenia. Trzeba tylko umieć pytać.

Poszukujemy śladów archaicznego, tradycyjnego myślenia po to, by ludzkie sprawy zobaczyć w innym kontekście. Aby mówiąc o życiu i śmierci sięgać do innej perspektywy, do innych planów - tych, które nasza współczesna kultura całkiem zasłoniła.

Zdjęć i nagrań dokonano w ramach projektu „Głosy Europy. Tradycyjne pieśni Polesia we współczesnej kulturze – polsko-białorusko-ukraińska współpraca artystyczna”.