Stowarzyszenie

Przewodnik "Śladami Żydów. Lubelszczyzna"

Przewodnik "Śladami Żydów. Lubelszczyzna"

 Publikacja „Śladami Żydów. Lubelszczyzna” ma na celu przybliżenie w syntetyczny sposób bogatej historii i dziedzictwa kulturowego Żydów w województwie lubelskim.

Nadano jej formę przewodnika turystycznego, który pozwala na autorskie podejście do prezentowanego materiału. Do podążania ścieżkami wytyczonymi w przewodniku niezbędna jest wyobraźnia, bo prowadzi on głównie przez nieistniejący już świat sztetli. Zabierze Państwa w podróż do miast i miasteczek zamieszkałych niegdyś przez sławnych rabinów, myślicieli i działaczy społecznych, z ulicznym gwarem brzmiącym w języku jidysz.

Publikacja zawiera informacje o 100 miejscowościach z województwa lubelskiego w jego współczesnych granicach. Są to głównie miejscowości, w których znajdują się cmentarze żydowskie oraz te, w których według spisu powszechnego z 1921 roku mieszkało co najmniej 180 osób wyznania mojżeszowego.

Teksty przewodnika opracowała dr Marta Kubiszyn na podstawie artykułów poświęconych poszczególnym miejscowościom Lubelszczyzny, które przygotowane zostały w latach 2008-2010 przez różnych autorów na potrzeby portalu Muzeum Historii Żydów Polskich – Wirtualny Sztetl. Teksty zostały zweryfikowane i uzupełnione przez pracowników Zakładu Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr hab. Andrzeja Trzcińskiego, dr Adama Kociowskiego  oraz liczną grupę historyków i regionalistów.

 Publikacja została wydana w ramach projektu społeczno – edukacyjnego „Śladami Żydów na Lubelszczyźnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Panorama Kultur we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”, Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Zakładem Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Przewodnik ma 488  stron, jest bogato ilustrowany fotografiami archiwalnymi i współczesnymi.
Oprócz ułożonych alfabetycznie opisów stu miejscowości opracowanych przez Martę Kubiszyn
zawiera też kilkunastrostronicowy Zarys dziejów żydów na Lubelszczyźnie autorstwa Adama Kopciowskiego.

 Niestety, w przewodniku nie ustrzegliśmy się przed poważnym błędem merytorycznym w opisie historii miejscowości Uchanie, co opisane zostało szczegółowo w Sprostowaniu.

 Do czasu wprowadzenia erraty dystrybucja przewodnika jest wstrzymana.