Stowarzyszenie

?Sposoby upamiętniania historii.Wołyń 1943? - seminarium Łuck, 27 listopada 2012

 

Wołyński Państwowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Stowarzyszenie „Panorama Kultur” oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
zapraszają na seminarium 
pt. Sposoby upamiętniania historii.Wołyń 1943

Semianarium odbędzie się
27 li
stopada (czwartek)

na Wydziale Historii Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu

im. Łesi Ukrainki w Łucku

 

W ramach spotkania odbędą się:

12.00–13.30
Prezentacja projektu „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943”. Podsumowanie wyników tegorocznej ekscpedycji i zebranej dokumentacji

  • promocja książki on-line

  • pokaz multimedialny z prezentacją dokumentu

  • zaproszenie do dyskusji „Sposoby upamiętniania historii"(ewaluacja projektu, pomysły na zacieśnienie współpracy i działań po stronie poskiej i ukraińskiej na 2013 rok, który będzie 70. rocznicą rzezi wołyńskiej) z działem uczestników projektu

14.30–17.30
Praca warsztatowa

  • 14.30 Aleksandra Zińczuk, „Kłopoty z pamiecią” .Warsztat z zakresu historii mówionej i zbierania dokumentacji.

  • 15.00 Emil Majuk, Metody pracy w Internecie. Warsztaty z animowania kultury w sieci.

     

Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Warsztaty są otwarte oraz bezpłatne.

Partnerzy merytoryczni projektu „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943”:
Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Instytut Polski w Kijowie, Konsulat RP w Łucku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum, „UCRAINICUM” KUL w Lublinie, Wołyński Państwowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, „Gazeta Wołńska”.