Stowarzyszenie

Polesie Kolberga ? Polesie dziś

 

Projekt  „Polesie Kolberga – Polesie dziś”, powołany do życia z okazji Roku Oskara Kolberga, realizowany jest w 2014 roku, na trzech płaszczyznach: 
I. Badania terenowe i nauka u mistrzów śpiewu: poszukiwanie i dokumentowanie tradycyjnych pieśni i opowieści na Polesiu ukraińskim i białoruskim (tereny opisywane przez Kolberga - tomy „Polesie-Białoruś” i „Wołyń”), nauka pieśni u najstarszych lokalnych mistrzów śpiewu. Działania realizowane we współpracy z badaczami z Ukrainy i Białorusi. 
 
II. Upowszechnianie: Efekty badań będą publikowane w internecie oraz pokazywane w formie prezentacji i ­ koncertów z udziałem mistrzów z Ukrainy i ich uczniów. Opracowane i udostępnione zostaną również nagrania z prywatnych archiwów uczestniczących w projekcie badaczy, zbierane przez 15 lat na wspomnianych wyżej terenach. 
 
III. Wprowadzanie muzyki tradycyjnej Polesia w szerszy obieg muzyczny i akademicki (nowe środowiska, nie tylko etnograficzne): Przygotowany zostanie projekt z muzykami z nurtu free jazz oraz spotkanie ze studentami Kolegium „Artes Liberales”.  
 

Podczas dwóch wyjazdów – jeden na Ukrainę (Równe), jeden na Białoruś (Brześć, Mogilew), pytaliśmy o pieśni które zapisał w tych stronach Oskar Kolberg. Nagrania opracowaliśmy, fragmenty publikujemy na niniejszej stronie w zakładkach wiosna, lato, jesień i pieśni różne, zima, liryka, opowieści, obrzędy rodzinne, wzbogacając poszczególne kategorie o materiały z wyjazdów z poprzednich lat.
  

   
   

Odbyły się trzy koncerty/ prezentacje:
 

11 października 2014 – Koncert pt. „Pieśni wiosny, pieśni lata - Polesie Kolberga dziś  w wykonaniuzespołu Z Lasu oraz wiejskich mistrzów, wykonawców ze wsi Załawie na Ukrainie. Bielsk Podlaski - Muzeum W Bielsku Podlaskim, Ratusz, ul. Mickiewicza 45.
 
28 października 2014 - Koncert pt. „Oj borom borom. Poleskie improwizacje”, z udziałem Maniuchy Bikont, Ksawerego Wójcińskiego oraz artystów wideo. Warszawa - klub Pardon, To Tu, Plac Grzybowski 12/16
 
  
30 listopada 2014 – Koncert / prezentacja projektu: "Oj na hori sonejko. Pieśni i opowieści z Polesia", Warszawa - Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1

Koordynator projektu – Jagna Knittel
Opieka merytoryczna – Maniucha Bikont
   
Uczestnicy projektu - Oleksij Nahornyuk, Wolha Jemialjanczik, Vitali Michalczuk, Sergij Wusatyj, Julita Charytoniuk, Karolina Podrucka, Ewa Grochowska i zespół Z lasu.
    
 
 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca