Stowarzyszenie

Puste Noce - rekonstrukcje tradycyjnych pieśni, tańca i muzyki ludowej

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Puste Noce - rekonstrukcje tradycyjnych pieśni, tańca i muzyki ludowej”. Projekt jest częścią prowadzonego przez Fundację Ari Ari programu „Puste noce. Archaizmy ludowe na Kujawach”, polegającego na dokumentacji, badaniach oraz animowaniu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w regionie.

Program „Puste noce. Archaizmy ludowe na Kujawach” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt „Puste noce – rekonstrukcje tradycyjnych pieśni, tańca i muzyki ludowej” realizowany jest w ramach programu dotacji Fundacji Orange.

 

Projekt Puste Noce – rekonstrukcje tradycyjnych pieśni, tańca i muzyki ludowej” adresowany jest do mieszkańców Włocławka i okolic (Kujawy) oraz – poprzez udział Partnera lokalnego: Stowarzyszenia Kultury Niefizycznej – Miastka i okolic (Pomorzanie, Borowiacy, Kaszubi, Ukraińcy). Działania projektowe obejmują zebranie obyczajów, obrzędów, przyśpiewek, pieśni, tańców, gawęd i opowieści. Zorganizowane zostaną  także międzypokoleniowe warsztaty pieśni, muzyki i tańców ludowych. Powstanie widowisko multimedialne, którego celem jest rekonstrukcja materiału muzycznego w formie prezentacji i wspólnej zabawy z udziałem odbiorców lokalnych. Integralną częścią projektu będzie film rejestrujący działania projektowe, promujący jednocześnie idee dokumentowania i tworzenia współczesnych adaptacji archaizmów ludowych. Działania projektowe będą relacjonowane w sieci internetowej, m. in. z wykorzystaniem aplikacji strumieniowych i społecznościowych.

 

Aktualne informacje o działaniach projektowych dostępne są na: http://ariari.org/pl/projekty/puste-noce


Koordynacja: Joanna Górska 
 

 

Organizator Projektu: Stowarzyszenie Panorama Kultur

Współorganizator Projektu: Fundacja Ari Ari       

Partner lokalny: Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej

Partnerzy artystyczni: Janusz Prusinowski Trio, Zespół Warszawa Wschodnia

Dofinasowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Orange

Patronat medialny: Polskie Radio PIK