Stowarzyszenie

Latający Uniwersytet Historii Mówionej

Projekt realizuje Grupa Mowa Żywa, nieformalna grupa działającą we Włodawie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, działająca pod formalnymi auspicjami Stowarzyszenia Panorama Kultur w ramach projektu partnerskiego. 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Aleksandra Zińczuk

Celem projektu jest stworzenie nieformalnej szkoły oral history i art communities we Włodawie, która włączałaby w badania terenowe młodzież z innych części kraju z mniejszych miejscowości, a w przyszłości stworzyłoby grupę działającą poza obszarami regionu, a na nawet kraju. Stworzenie przestrzeni w sieci na dalsze tego rodzaju badania regionu i małych miasteczek.

Odbiorcy projektu:
Uczestnikami projektu jest młodzież ponadgimnazjalna z Włodawy i regionu (Dołohobrody, Hola, Kaplonosy, Suszno, Dorohusk i in.), w wieku 16-18 lat. Spotkania i wyjazdy studyjne weekendowe z zagwarantowanym noclegiem, wyżywieniem i transportem (zwrot kosztów dojazdu/wynajem samochodu

Opis działań:
Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej ścieżki nauczania dla młodych ludzi o historii swojego miejsca zamieszkania przez użycie metody oral history, researchu oraz twórczego przetworzenia zgromadzonych dokumentów. Pomysł zrodził się z potrzeby wzmocnienia edukacji pozaformalnej i propozycji stworzenia miejsca, gdzie młodzież mogłaby nabywać nowych kompetencji społecznych i praktycznych umiejętności w użyciu nowoczesnych mediów. Wbrew pozorom najnowsze badania wykazują, że młodzież nie potrafi odnaleźć się w gąszczu internetowych nowinek i nie potrafi samodzielnie oraz kreatywnie posługiwać się ogólnodostępnymi technologiami. Szczególnie wykluczeni są pod tym względem uczniowie z biedniejszych rejonów Wschodniej Polski i małych miasteczek bez infrastruktury. Chcemy zachęcić młodzież do poznawania swojego miejsca zamieszkania w sposób innowacyjny, który pomoże zrozumieć im wartość przestrzeni, w której żyją oraz możliwość rozwijania się w aktywnych działaniach na rzecz popularyzowania swojego regionu. Wątkiem wyjściowym dla ich poszukiwań będzie pograniczna wielowątkowa etnicznie przeszłość polsko-ukraińsko-białoruskiego pogranicza. Młodzież swoją pracę zakończy multimedialną instalacją w przestrzeni miasta i w sieci. Zatem stworzy własną narrację oraz diagnozę własnych miejsc w oparciu o zebrane materiały oraz wspólnie wypracowane opowieści multimedialne (wraz ze specjalistami i innymi rówieśnikami).

 

Blog Grupy Mowa Zywa   
http://oralhistory.blog.pl/

Blog prowadzony przez uczestników projektu:
http://podzielhistorie.blog.pl

Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach regionalnego programu Równać Szanse operowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie.