Stowarzyszenie

Jesień

W dziale "jesień" umieszczamy pieśni liryczne, które sami śpiewacy określili mianem jesiennych.

 

Oj dawno ja dawno

Oj u w sadu sadu

wieś Stari Koni, powiat (rejon) Zariczne, województwo (obwód) Równe, Ukraina 2008 i 2014

śpiewają:
Domynika Nykiforiwna Czekun ur. 1936
Nadija Jakiwna Petrowec ur. 1937

 

Oseń douhaja bula


wieś Zalawje, powiat (rejon) Rokitne, województwo (obwód) Równe, Ukraina 2014

śpiewa Ustyna Andrijivna Krepets 1932